CO2-prestatieladder

JACOPS nv wil zich engageren voor een duurzame groei met het nodige respect voor ons klimaat door de komende jaren de CO2-uitstoot te reduceren. 

 

Daarom is het ons doel om te voldoen aan het milieumanagementsysteem en gecertificeerd te zijn volgens ISO 14001 om zo duurzaam te ondernemen met aandacht voor het milieu en de maatschappij. 

 

Om dit certificaat te realiseren, moet JACOPS nv de CO2-prestatieladder niveau 3 behalen met het duurzaamheidsinstrument dat door SKAO in Nederland ter beschikking wordt gesteld.

De prestatieladder in het kort

Inzicht

We meten onze prestaties door onze carbon footprint te berekenen en monitoren. 

 

Reductie

Met behulp van een reductieplan zorgen we voor de nodige maatregelen in onze gebouwen, onze magazijnen en onze projecten.

 

Transparantie

Een open communicatie naar onze interne en externe stakeholders over ons reductiebeleid en onze voortgang van de reductiedoelstellingen.

 

Participatie

Door kennis en ervaring uit te wisselen met andere stakeholders en door initiatief te nemen.

Voortgangsrapportage

Dankzij een uitgevoerde nulmeting, de inventarisatie en monitoring van het energiebeleid en het reductieplan wordt de CO2-voetafdruk halfjaarlijks opgevolgd en in kaart gebracht. Deze rapportage is samengevat in een voortgangsrapport waarvan je hieronder de eerste rapporten kan consulteren.

 

Communicatie en participatie

JACOPS nv neemt actief deel aan initiatieven, neemt eigen initiatieven en tracht innovatie te stimuleren om zo de uitstoot te reduceren. Een overzicht van de communicatie en participatie vind je terug in de initiatievenlijst.

Downloads