Sluis Menen volledig up-to-date dankzij JACOPS

Vakmanschap is één van onze kernwaarden. We zijn trots op het werk dat we verrichten, de kwaliteit die we leveren en het behaalde resultaat. Om dat te benadrukken, zetten we maar al te graag onze projecten in de kijker. Zoals de sluis in Menen, een recent project in opdracht van De Vlaamse Waterweg waar een knap staaltje teamwerk aan te pas kwam.

De sluis in Menen zal voortaan een vlottere doorgang bieden aan schepen, want het kreeg op hydraulisch, mechanisch en elektrisch vlak een serieuze upgrade. Onder leiding van Nils Byttebier en samen met Infra, Telecom en Infrasoft werd er een dik jaar hard gewerkt aan de sluis. “Alles wat vernieuwd moest worden, werd vernieuwd en dit in samenwerking met onze hydraulische en mechanische partner Vameco & Vandezande. De uitdaging hier was dat de sluis en stuw continu in dienst bleven”, vertelt projectleider Nils Byttebier.

 

“Zo hebben we bepaalde faseringen moeten afstemmen aan de Vlaamse Waterweg. We vernieuwden eigenlijk het hart van de sluis, waar bijvoorbeeld de sturing en laagspanningsborden zijn. Niet zo evident om zomaar aan te passen als er dagelijks nog schepen passeren, maar het is ons zonder problemen gelukt."

 

De Grensleie

Kenmerkend aan de sluis in Menen is dat het grenst aan Vlaanderen en Frankrijk. “Het midden van de Leie is de scheidingslijn tussen Frankrijk en België. Hierdoor ligt de stuw in Frankrijk, maar is het sas eigendom van de Vlaamse Waterweg. Het is bovendien de eerste sluis van België, wat nadelig is voor de waterstand. Zo komt het water rechtstreeks van Frankrijk, waardoor de stuw hierop moet anticiperen. Die weet namelijk niet hoeveel water er afkomt. Het kan dus zijn dat er eens geen water meekomt, of dat er juist enorm veel water afkomt”, legt Nils uit.

 

Om de juiste waterverdeling te berekenen, heeft de sluis een fijnregeling die automatisch wordt bepaald dankzij de software van Infrasoft. Hierdoor blijft de minimale diepgang van het water steeds behouden. Om die wisselwerking te regelen, komen de laagspanningsborden en pompgroepen in beeld. Zo bevat de sluis drie paar puntdeuren met per deur een hydraulische groep. “Die groep staat in voor de beweging van de deuren. Met de extra set puntdeuren, de middendeuren, kunnen ze een grote of een kleine versassing doen afhankelijk van de grootte van het schip.”

 

Totale vernieuwing

“Alles wat in de kelders aanwezig is, is vernieuwd door ons. Elke kelder heeft een dubbel laagspanningsbord en ook quasi iedere kabel hebben we gelegd. Er loopt bijvoorbeeld een volledig glasvezelnetwerk van alle kelders naar het bedieningsgebouw en terug naar buiten. Een andere uitdaging die we voorgeschoteld kregen, waren problemen met asbest. Zo bevatten de buizen die er al lagen asbest. Om die reden hebben we gekozen om een kabelgoot boven de grond te plaatsen.”

 

Dankzij de samenwerking met de verschillende divisies is de sturing van de sluis volledig uitgerust en up-to-date. “Enerzijds is de algemene bediening voorzien van een PLC (Programmable Logic Controller) en anderzijds installeerden we op vraag van de Vlaamse Waterweg een noodbediening. Doorheen de werken stond de veiligheid van ons team steeds voorop, daar zorgde een veiligheidscoördinator van de Vlaamse Waterweg voor. Hierdoor werd er bij elke stap voldoende maatregelen genomen om onze veiligheid te garanderen”, sluit Nils af.

 

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld na dit artikel en wil je graag de sluis in Menen eens in levenden lijve bewonderen? Dan kan je er meteen een leuke wandeling of fietstocht aan koppelen. De omgeving daar is zeker een bezoekje waard!