Nieuw systeem om bezoekers van Stad Gent vlotter naar vrije parking te leiden

De stad Gent zal tegen midden 2022 een nieuw dynamisch verkeersgeleidingssysteem implementeren. Het systeem zal bezoekers in real time informeren over de actuele parkeersituatie, de bezettingsgraad van de verschillende parkings, ernstige verkeersstoringen en nog veel meer. Voor de uitvoering van het project wordt beroep gedaan op een consortium onder leiding van Jacops, een onderneming gespecialiseerd in de installatie van intelligente verkeersinfrastructuur. Het consortium bestaat naast Jacops uit Be-Mobile, koploper in slimme verkeersoplossingen, en Q-lite, Belgisch fabrikant van LED-schermen.

In het kader van het project zal Stad Gent de huidige digitale infoborden met de bezetting van de parkeergarages vervangen. Tegen de tweede helft van 2022 komen er op 50 locaties nieuwe full-colour LED-schermen die de mogelijkheid bieden om bijkomende verkeersinformatie te delen, zoals wegenwerken en evenementen, of reistijden in real time. Er worden onder meer digitale borden geplaatst net vóór de R4 om bezoekers vlot naar de park-and-rides te begeleiden. Naast het vervangen van de fysieke borden, bestaat het verkeersgeleidingssysteem uit een volledig nieuw centraal beheersysteem dat met de borden zal communiceren in functie van de actuele verkeerssituatie.

 

Jacops doet voor het nieuwe beheersysteem beroep op software van Be-Mobile dat diverse verkeerstoepassingen zoals parkeer- en verkeersgeleiding verenigt onder één dak. Stad Gent kan zowel eigen stads- en mobiliteitsinformatie delen zoals informatie over parkeerbezetting en openbaar vervoer alsook informatie van derden inkoppelen in het systeem. De meest relevante parkeer- en verkeersinformatie wordt automatisch via de digitale LED-schermen van de Belgische fabrikant Q-lite verdeeld naar de weggebruiker of de andere stakeholders. De info op de nieuwe digitale borden zal beschikbaar zijn via open data, zodat parkeerapps en routeplanners die kunnen opnemen binnen hun platformen.

 

Met dit project kan Stad Gent tegemoetkomen aan de huidige, maar ook de toekomstige noden op het gebied van verkeersmanagement- en analyse. Bezoekers worden via de nieuwe LED-schermen begeleid naar de meest aangewezen parking op basis van de actuele parkeerinformatie en de realtime reistijd. “Met het verkeersgeleidingssysteem beperken we het zoekverkeer en kunnen we op voorhand aangeven welke parkings volzet zijn”, zegt Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit bij Stad Gent. “Zo kan men sneller beslissen om gebruik te maken van park-and-rides en beperken we onnodig autoverkeer in de stad.”

 

Reizigers krijgen ook informatie over parkeerbezetting, ernstige ongevallen, files en aansluitingen met openbaar vervoer. Kortom, Stad Gent zorgt voor goed geïnformeerde reizigers en inwoners en kan zo onnodig verkeer in de stad terugdringen.

 

De totale investering van dit nieuwe verkeersgeleidingssysteem, inclusief het onderhoud en alle software-ontwikkelingen, bedraagt 2.778.000 euro.